Dispecerat:  0249 954  0249 422 245  0349 883 953

Buletin informativ

    Tinand cont de prevederile  Legii nr. 9/2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative  potrivit carora : ,,Art.(2) Toate instituţiile publice, organele de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, precum şi persoanele juridice de drept privat care, potrivit legii, au obţinut statut de utilitate publică sau sunt autorizate să presteze un serviciu public, în regim de putere publică, au obligaţia să publice o adresă de e-mail pentru primirea în format electronic a copiei după cartea de identitate, pe punctul de contact unic electronic şi pe pagina proprie de internet".
   Adresa de e-amail a Serviciului Public Directia Politia Locala Slatina, unde cetatenii pot transmite sesizari sau  documente in format electronic (Carte de identitate etc.), este: contact@politialocalaslatina.ro

 

Director Executiv

"Poliția Locală Slatina, liniștea și siguranța dumneavoastră este obiectivul nostru principal."

InfoCons

© Politia Locala Slatina. Toate drepturile rezervate.